Initiële keuze nieuwe bijdragestructuur 2016

09 dec 2015

Gezien de begroting en activiteiten volgend jaar is het belangrijk om deze maand een individuele ‘indicatie keuze’ te maken rondom de vier verschillende pakketten. De activiteiten binnen de pakketten worden in tijdens het HYG Winter Event in januari nader met elkaar besproken. De basis is dat leden tevreden zijn met de activiteiten om met elkaar zorg te dragen dat we de export verder bevorderen en dat we onze huidige sterke positie als Superjacht land behouden.

De facturatie van de nieuwe HYG bijdragestructuur 2016 bestaat, op basis van de het genomen besluit tijdens de ledenbijeenkomst, uit twee delen:
1) Het basispakket van € 10.000 gefactureerd in december 2015 (facturatie zoals gebruikelijk en vergelijkbaar met de contributie + marketing bijdrage van de afgelopen twee jaar).
2) Na de definitieve keuze voor het pakket per individueel lid in januari, vind de laatste facturatie plaats, indien van toepassing.

Subscribe for our newsletter

Subscribe now and we will keep you updated about the latest news at Holland Yachting Group.

Field with * are required